DYREKTOR GMINNEGO KLUBU MALUCHA W GOLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W KLUBIE DZIECIĘCYM pn. „KĄCIK SKRZATA” W GOLINIE

DYREKTOR GMINNEGO KLUBU MALUCHA W GOLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA 

W KLUBIE DZIECIĘCYM pn. „KĄCIK SKRZATA" - GMINNY KLUB MALUCHA W GOLINIE

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KWESTOINARIUSZ OSOBOWY - załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZEŃ- załącznik nr 2