Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGKiM w Golinie sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki ZGKiM w Golinie sp. z o.o. ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Spółka z o.o., ul. Parkowa 6, 62-590 Golina

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 15.00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do sekretariatu Spółki.

Oferty konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Zarządu Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-590 Golina, ul. Parkowa 6.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Załączniki w trybie edycji