Jesteś tutaj:   

2021

 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 1/2021  z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej- Dostawa i montaż wyposażenie dla Domu Kulury w Golinie
 
Zarządzenie Burmistrza Goliny nr 6/2021  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golina