WYNIK: ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY BIUROWE

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówień publicznych nie przekraczających równowartości kwoty 30 000 euro netto, której przedmiotem było zakup oraz dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Golinie uprzejmie informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła

firma PPH FRAPO SP. z o.o. ul. Hurtowa 2 62-510 Konin

oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę 42 086,48 zł brutto.

 

Golina 30 grudnia 2015 roku