Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2020.

Ogłoszenie 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w gminie Golina w roku 2020.

 

Zarządzenie Burmistrza

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ramowy wzór umowy

Zaktualizowana kalkulacja kosztów - załącznik do umowy

Zaktualizowany plan i harmonogram działań - załącznik do umowy