Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.