Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

dot. Programu współpracy Gminy Golina z organizacjami pozarządowymi

Dokument do pobrania