1.05.2014 Golina

  Gminna Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna

 Golina 1 maja 2014 roku

 

Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna LZS   odbyła się 1 maja 2014 roku na Stadionie Miejskim w Golinie.

W zmaganiach rywalizowali sportowcy z 3 sołectw gminy Golina. Przedstawiciele drużyn współzawodniczyli w 9 konkurencjach.


Klasyfikacja konkurencji indywidualnych :
 - przeciąganie liny (I miejsce Spławie- D. Klimczak, A. Brud, P. Witasik, A. Jankowski,)
 -sztafeta sprawnościowa ( I miejsce Radolina - W. Czajka, O. Zabłocka, M. Adamski)
 - przenoszenie partnera I miejsce Spławie- K. Folta, P. Tamborski)

-  skok w dal z miejsca ( I miejsce Spławie- D. Świątek, B. Klimczak )
 -trójbój władz samorządowych ( I miejsce Radolina - W. Miętkiewicz )

- bieg na 400 metrów ( I miejsce Golina  - M. Przebieracz )

- rzut oponą ( I miejsce  Radolina - D. Czajka )

- przetaczanie opony ( I miejsce Spławie - K. Kwitowski )

 -bieg w workach ( I miejsce  Radolina- J. Czajka)

 

Klasyfikacja końcowa:

I MIEJSCE - STRAŻAK RADOLINA

II MIEJSCE- SPŁAWIE

III  MIEJSCE- GOLINA

 

Najlepszym sportowcom Spartakiady puchary i medale wręczyli burmistrz Goliny  Tadeusz Nowicki oraz wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Mirosław Durczyński. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali: koordynator sportu w gminie Golina Robert Iwiński oraz nauczyciele wychowania fizycznego: Hubert Kulczak, Piotr  Jabłoński, Tomasz Borowski i Michał Witkowski.

 

Robert Iwiński 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10