Niedziela, 09 sierpień. Imieniny Romana i Romualda.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Teren miasta i gminy Golina podzielony jest na dwa rejony służbowe dzielnicowego nr I i II.

 

Rejon miejski  I - odpowiedzialny za rejon asp. szt. Błażej Borowiec

1 -   telefon 63 2472640, 516-952-191, e-mail: dzielnicowy.golina1@po.policja.gov.pl: obejmujący miasto Golina

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr I  Komisariatu Policji w Golinie na okres od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku.

Rejon służbowy nr I Komisariatu Policji w Golinie swoim działaniem obejmuje terem miasta Golina. 

W związku z licznymi informacjami pochodzącymi ze strony mieszkańców, osób przejezdnych, własnej analizie popełnianych wykroczeń ustalono, że głównym zagrożeniem na terenie miasta Golina szczególnie ul. Plac

Kazimierza Wielkiego w rejonie Biblioteki Publicznej, są gromadzące się tam osoby,  które spożywają alkohol, dopuszczają się nieobyczajnych wybryków w miejscu publicznym poprzez oddawanie moczu w rejonach

przyległych klatek schodowych posesji jak również zakłócają porządek publiczny. Do powyższych incydentów dochodzi  w godzinach  popołudniowych  oraz wieczorowych.


  

Rejon wiejski nr II - odpowiedzialny za rejon mł. asp. Marcin Nowak

   - telefon 63 2472640, 516-952-217, e-mail: dzielnicowy.golina2@po.policja.gov.pl: obejmujący wszystkie sołectwa gminy Golina

 

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR II KOMISARIATU POLICJI W GOLINIE NA OKRES OD 01.01.2020 ROKU DO 30.06.2020 ROKU

Rejon służbowy nr II Komisariatu Policji w Golinie swoim działaniem obejmuje m.in. teren Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w  Kawnicach. 

 

W związku z naniesieniem Na Krajową Mapę Zagrożeń  Bezpieczeństwa, licznymi informacjami ze strony mieszkańców, Dyrekcji, grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej oraz własnej analizie popełnianych

wykroczeń  ustalono, że głównym  zagrożeniem w przedmiotowym rejonie są kierujący pojazdami nie stosujący się do znaku „B-36” tj. zakaz zatrzymywania się.  

Do powyższych incydentów dochodzi  na drodze K-92, ul. Bursztynowa, przed Szkołą Podstawową w Kawnicach, w rejonie przejścia dla pieszych w godzinach porannych oraz popołudniowych.

Powyższe zachowanie się kierujących stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla uczniów uczęszczających do przedmiotowej Szkoły.