Niedziela, 05 grudzień. Imieniny Kryspina i Saby.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Ogłoszenie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe.

Burmistrz Goliny ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Golina nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Golinie
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Goliny za szczególne osiągnięcia naukowe.

Uwagi/opinie do projektu można nadsyłać do 27.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: golina@golina.pl  z dopiskiem: „KONSULTACJE-UCHWAŁA DOT. NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE”.

Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński

 

Projekt uchwały