Piątek, 07 sierpień. Imieniny Doroty i Kajetana.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

 Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności , w związku z sytuacją epidemiologiczną  związaną z wirusem SARS-CoV19 osoby wezwane na badanie lekarskie są zobowiązane do przestrzegania następujących  zasad:

  • Osoba wezwana na badanie lekarskie wraz z wezwaniem otrzymuje „Ankietę epidemiologiczną”, którą w dniu badania wypełnia i przekazuje lekarzowi przeprowadzającemu badanie
  • W przypadku odpowiedzi chociażby na jedno pytanie zawarte w Ankiecie Epidemiologicznej na TAK nie należy przyjeżdżać na badanie i skontaktować się
    z jednostką organizacyjną Kasy
  • Osoba wezwana zobowiązana jest do bezwzględnego przybycia na badanie na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących (nie dotyczy osób wymagających opieki osób drugich). W przypadku spóźnienia badanie nie odbędzie się, natomiast w przypadku wcześniejszego przybycia zakazuje się wejścia do poczekaln w budynku KRUS
  • Osoba wezwana na badanie (jak również osoba towarzysząca osobie wymagającej opieki osoby drugiej)zobowiązana jest do posiadania własnej maseczki ochronnej lub przyłbicy zakrywającej nos i usta, bezwzględnego zdezynfekowania rąk przed wejściem do gabinetu lekarskiego(dozownik z płynem znajduje się w poczekalni przed gabinetem lekarskim).
  • W przypadku posiadania wyłącznie oryginałów dokumentacji lekarskiej, należy posiadać również jej kopię.

Jednocześnie informujemy, że przed badaniem lekarza rzeczoznawcy lub Komisji Lekarskiej Kasy wykonany będzie pomiar temperatury ciała.

                                                                                                                                                  Informacje na temat wznowienia działalności Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju każdy pacjent musi mieć świadomość konieczności odbycia rehabilitacji w obowiązującym rygorze sanitarno-epidemiologicznym.

Każdy pacjent po zakwalifikowaniu na turnus rehabilitacyjny w Centrum Rehabilitacji Rolników i wyrażeniu zgody na wyjazd podpisuje stosowne oświadczenia również
w zakresie, że wg. swojej wiedzy w okresie trwania stanu epidemicznego i epidemii w kraju związanego z COVID-19:

-   nie chorował i nie był hospitalizowany z powodu COVID-19

- nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub osobą będącą na kwarantannie i nie przebywał na kwarantannie

-  nie przebywał za granicą oraz nie miał kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy

Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację leczniczą jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2,

Testy będą w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, najbliższy punkt pobrań, w którym będzie można wykonać badanie znajduje się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, tel. 725-720-037.

Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań (test wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej),

Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, z którym pacjent wraz z dokumentem tożsamości udaje się na wykonanie testu.

Wystawione skierowanie będzie honorowane w Centrum dopiero po wykonaniu testu.

Placówka Terenowa KRUS w Koninie powiadomi o kwalifikacji lub braku kwalifikacji na turnus.  W przypadku kwalifikacji pacjenta  na turnus jest on zobowiązany:

- w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zdarzeń (np. kontaktu z osobą zarażoną  koronawirusem) zaleca się rezygnację z wyjazdu bez konsekwencji finansowych  i należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PT KRUS w Koninie ( tel. 63 240-14-18),

-  do posiadania własnej maseczki ochronnej,

- zaleca się, w miarę możliwości, dotarcie do Centrum transportem własnym celem eliminacji ryzyka kontaktu z osobą zarażoną w trakcie podróży,

- w przypadku indywidualnego transportu osoba, która przywiozła osobę kierowaną na turnus rehabilitacyjny powinna zaczekać do momentu potwierdzenia przez Centrum przyjęcia na  turnus.

 

Opracowała:

Ewa Jakubowska

Kierownik Samodzielnego Referatu

ds.Prewencji,Rehabilitacji

 i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie