Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego polegającej na budowie rozdzielni WN 110 kV

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - do pobrania