Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Zp.271.5.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Spławie"
nr Zp.271.5.2019,
 
znajduje się w poniższym załączniku:
 
Informacja do pobrania