Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zp.271.5.2020 Przebudowa ulicy Szarych Szeregów

 „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej”.

Treść informacji