Podstawy prawne działania Urzędu Gminy

Podstawy prawne działania Urzędu Gminy.
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.01.142.1591 ze zmianami: Dz.U.02.23.220, Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.214.1806
 
Ustawa zdnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity) Dz.U.03.15.148 ze zmianami: Dz.U.03.45.391, Dz.U.03.65.858
 
Ustawa z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity) Dz.U.01.142.1594 ze zmianą Dz.U.02.113.984, Dz.U.02.214.1806
 
oraz ine powszechnie obowiazujace akty prawne.