INFORMACJA po otwarciu ofert SB.3052.1.2016

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu SB.3052.1.2016

pn. "Udzielenie i obsługa kredytu złotowego w wysokości 2 000 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągnietych kredytów"
znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 - Informacja po otwarciu ofert