2016

Oświadczenia majątkowe 

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. -