Informacja po otwarciu ofert Zp.271.10.2017

INFORMACJA po otwarciu ofert w postępowaniu  Zp.271.10.2017 

pn. Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Armii Poznań"


znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik nr 1 -  Informacja po otwarciu ofert