PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2017 ROK

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PRZEDSZKOLA, OODZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2017 ROK

Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

1)      podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 1-5 ustawy,

2)      statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 78c ustawy.

 

Anna Górzna

Kierownik Centrum Usług Wspólnych

 

GOLINA_podstawowa kwota dotacji 01.01.2017 

GOLINA_podstawowa kwota dotacji aktualizacja 31.03.2017

GOLINA_podstawowa kwota dotacji aktualizacja 10.2017