PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2019 ROK

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PRZEDSZKOLA, ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2019 ROK

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

1) podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

 

GOLINA_2019_Podstawowa kwota dotacji stan 01.01.2019 - plik pdf do pobrania

GOLINA_2019_Podstawowa kwota dotacji stan 30.04.2019 - plik pdf do pobrania 

GOLINA_2019_Podstawowa kwota dotacji stan 30.09.2019 - plik pdf do pobrania

GOLINA_2019_Podstawowa kwota dotacji stan 29.11.2019 - plik pdf do pobrania