PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2020 ROK

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.17) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

1) podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy,

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. 

Podstawowa kwota dotacji stan 01.01.2020 - plik pdf do pobrania

Podstawowa kwota dotacji aktualizacja czerwiec 2020 - plik pdf do pobrania

Podstawowa kwota dotacji aktualizacja październik 2020 - plik pdf do pobrania