AKTUALIZACJA Konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina

OGŁOSZENIE

otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym 
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w gminie Golina w roku 2021 pn.: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Golina”. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu oferet (16.02.2021)

Aktualna treść ogłoszenia (16.02.2021)