AKTUALIZACJA Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2021

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Golina w roku 2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia otwartego konkursu oferet (16.02.2021)

Aktualna treść ogłoszenia (16.02.2021)

 

Zarządzenie Burmistrza

Treść ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania 

Wzór umowy