Piątek, 07 maj. Imieniny Ludmiły i Gizeli.
*** UWAGA!!!  Wpłaty za wywóz śmieci należy regulować na indywidualny nr konta ***
Komunikat Urzędu Gminy:
Jesteśmy gminą miejsko - wiejska, położoną na terenie powiatu konińskiego. Naszą misja jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego dzięki położeniu przy autostradzie A - 2.

News

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja" oraz ograniczone środki finansowe na tegoroczną realizację Programu Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, iż z dniem 19 marca 2021 r. zamknięty zostaje nabór wniosków o dofinansowanie ww. zadania w roku 2021.

Wnioski złożone do tut. Starostwa po 19 marca 2021 r. nie będą rozpatrywane.