2017

Oświadczenia majątkowe 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Jolanta Krucka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Jolanta Krucka (ostatnie)

Wyjaśnienia - Jolanta Krucka  (ostatnie) 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Golinie - Ewa Kutnik (pierwsze)

Wyjaśnienia - Ewa Kutnik   

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kawnicach - Halina Warzychowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyjmie - Dorota Plutecka-Jankowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radolinie - Alina Kozłowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radolinie - Magdalena Lewartowska (w zastępstwie)  

 Korekta - Magdalena Lewartowska (w zastępstwie)  

Magdalena Lewartowska (w zastępstwie) - ostatnie