Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Bezpłatny transport na wybory – zgłoszenia do 25 marca 2024 r.

W związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dzień 7 kwietnia, Burmistrz Goliny  informuje, że do dnia 25 marca 2024 r. mieszkańcy którzy posiadają stopień niepełnosprawności oraz Ci którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego.
 
W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:
– ustnie pod numerem telefonu 601 766 180 ,
– pisemnie na adres: Urząd Miejski w Golinie ul. Nowa 1 62-590 Golina,
– lub w formie elektronicznej: golina@golina.pl; ePUAP: /Golina/SkrytkaESP.

 
Ponadto Burmistrz Goliny informuje, że na terenie Gminy Golina w dniu wyborów tj. 7 kwietnia 2024 r. na wniosek wyborów zorganizuje bezpłatny transport pasażerski. 

Dla zainteresowanych bezpłatnym transportem zostanie udostępniony harmonogram, wskazujący linię komunikacyjną transportu, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych,  na stronie Urzędu Miejskiego Golina oraz wywieszony na przystankach komunikacyjnych i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
 
 
Burmistrz Goliny
/-/ Mirosław Durczyński
 
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting