Błąd: SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away

Baza danych: Połączenie z bazą danych nie doszło do skutku