Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Oferta inwestycyjna


WĘGLEW A
 • Teren składający się z kilkunastu działek o łącznej powierzchni ok. 15 ha.
 • Użytki: R V i R VI,
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina część działek przeznaczonych jest pod działalność produkcyjno-składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu  P,U- zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług.

 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi gminnej ok. 300m od drogi krajowej K-92  
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych, zakładów produkcyjnych ze względu na bliskość Autostrady A2 w odległości ok. 8 km oraz bliskie sąsiedztwo miasta Konina. W działkach prąd, woda, gaz.
 • Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.
 • Ustalenia planu dla terenu:
 1. max. wysokość budynków 12,5 m -do kalenicy
 2. min. powierzchnia biologicznie czynna -20%
 3. powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2
 4. max.powierzchnia zabudowana -70%powierzchni działki
 5. min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 30m.
 6. max. wysokość budowli - 25m


 

SPŁAWIE B

Teren składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok. 80 ha.

 • Użytki: R IV i RV
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno-składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu  P,U- zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług.

 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi gminnej lub możliwość ubiegania się o zjazd z drogi krajowej K-92
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych ze względu na bliskość Autostrady A2 w odległości ok. 4 km. W działkach prąd, woda, gaz.
 • Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.
 • Ustalenia planu dla terenu:
 1. max. wysokość budynków 12m - do kalenicy
 2. max. ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy - 3
 3. min. powierzchnia biologicznie czynna -30%
 4. powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2
 5. max. powierzchnia zabudowana -50%powierzchni działki
 6. min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 20m.


 

 
SPŁAWIE A

Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok.30 ha.

 • Użytki: R IV
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina działki rolne
 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi krajowej
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Opis terenu: teren z możliwością opracowania planu miejscowego
 • Tereny przyległe: użytki rolnicze

 

SŁUGOCINEK B
Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok. 20 ha.

 • Użytki: R III i R IV
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno- składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu 14U i 15U - zabudowa usługowa związana  z obsługą ruchu turystycznego oraz inne usługi nieuciążliwe dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa.

 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi wojewódzkiej, odległość 500m od autostrady
 • Forma zbycia:  Sprzedaż
 • Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych ze względu na bliskość Autostrady  A2 w odległości ok. 500 m. Dostęp także do drogi gminnej i wojewódzkiej. W działkach prąd i woda.
 • Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.
 • Ustalenia planu dla terenu:
 1. max. wysokość budynków 13m - do kalenicy
 2. max. ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy - 3
 3. min. powierzchnia biologicznie czynna -70%
 4. powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2
 5. min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 30m.


SŁUGOCINEK A

Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok.20 ha (z możliwością powiększenia do 60ha).

 • Użytki: R III i RIV (wyłączenia z produkcji rolnej na etapie opracowywania planu miejscowego)
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno- składową.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 8 lutego 2007roku w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Golina dla obszarów w miejscowościach Kraśnica, Węglew, Sługocinek, Przyjma, Spławie, Myślibórz i w mieście Golinie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42,  poz. 1052  z dnia 28 marca 2007r. o przeznaczeniu 9 P,U- zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług.

 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp do drogi wojewódzkiej
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Opis terenu: teren równy, bez przeszkód i ograniczeń. Doskonała lokalizacja dla centrów logistycznych i dystrybucyjnych ze względu na bliskość Autostrady A2 w odległości ok. 500 m. Dostęp także do drogi gminnej i wojewódzkiej. W działkach prąd i woda.
 • Tereny przyległe: możliwość poszerzenia o działki sąsiadujące o podobnym przeznaczeniu.
 • Ustalenia planu dla terenu:
 1. max. wysokość budynków 12m - do kalenicy
 2. max. ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy - 3
 3. min. powierzchnia biologicznie czynna -30%
 4. powierzchnia nowo wydzielanej działki od 1000m2
 5. max.powierzchnia zabudowana -50%powierzchni działki
 6. min. szerokość frontu nowo wydzielanej działki 20m.


 

 MYŚLIBÓRZ

Teren niezabudowany, składający się z kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ok.60 ha.

 • Użytki: R IV
 • Właściciel: osoby prywatne
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina działki przeznaczone są pod działalność produkcyjno- składową
 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp poprzez drogę gminną nr ewidencyjny 573 do drogi wojewódzkiej i drogi krajowej
 • Forma zbycia: sprzedaż
 • Opis terenu: teren z możliwością opracowania planu miejscowego
 • Tereny przyległe: użytki rolnicze

 

GOLINA - KOLONIA

Teren niezabudowany położony o powierzchni 5,7700m2  w obrębie geodezyjnym Golina - Kolonia, zlokalizowany w sąsiedztwie linii kolejowej.

 • Działka nr ewidencyjny:  10
 • Użytek: R V, R VI
 • Właściciel: Własność Gminna
 • Przeznaczenie terenu: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Golina działki przeznaczone są częściowo pod lokalizację stadniny koni oraz zabudowę mieszkaniową. Istnieje możliwość zmiany studium i opracowania planu miejscowego pod potrzeby inwestora.
 • Ograniczenia: odległość od linii kolejowej
 • Stan obecny: w użytkowaniu rolniczym
 • Dostępność komunikacyjna: dostęp poprzez drogę gminną nr ewidencyjny 31
 • Forma zbycia: sprzedaż lub dzierżawa

Sprzedaż gruntów będących własnością Gminy Golina reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Narzuca ona obowiązek dokonywania wyceny gruntów przez rzeczoznawcę oraz ich sprzedaż w drodze przetargowej za cenę nie niższą niż wartość wyceny.

 • Uzbrojenie: energia elektryczna, woda
 • Opis terenu: teren z możliwością opracowania planu lub wydania decyzji o warunkach zabudowy

 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting