Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Unia Europejska

„Przebudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Golinie – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Golina dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Czytaj więcej

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+

Celem Dziennego Domu Senior+ jest stworzenie warunków i możliwości dla aktywnego starzenia się przedstawicieli trzeciego wieku w zdrowiu oraz prowadzenia przez seniorów samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ jest uzasadnione względami społecznymi oraz artykułowanymi potrzebami seniorów z terenu gminy Golina.
Czytaj więcej

"Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom - Klub Integracji Społecznej" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Celem projektu jest poprawa estetyki miejscowości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez realizację zadania związanego z modernizacją i remontem remizy OSP, a także adaptacja jednego z pomieszczeń na działalność Klubu Integracji Społecznej w celach zaspakajania potrzeb edukacji, integracji, zabawy, organizacji imprez społeczno-kulturalnych itp.
Czytaj więcej

"Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica Wiejska i ogród jak sprzed lat" w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"

Głównym celem projektu jest integracja społeczeństwa, utworzenie miejsca spotkań i rozwoju organizacji działających w sołectwie, podtrzymywanie tradycji, aktywne spędzanie wolnego czasu. Budynek wraz z otaczającym go placem służyć będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno-kulturalnych  i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców, przyczyniając się do aktywizacji społecznej i obywatelskiej społeczności lokalnej. Miejsce to będzie się wyróżniać dzięki utworzeniu przyrodniczego ogrodu pełnego różnobarwnych kwiatów, zapachów, ziół i drzew owocowych, przypominając ogród jaki kiedyś otaczał wiejskie domy.
Czytaj więcej
strona 1 z 2
strona 1/2
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting