Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Gmina Golina otrzymała środki na przebudowę drogi w mieście Golina

W dniu 22.05.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie pospisana została umowa o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Powstańców Warszawy - Sięgacz", realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa podpisana pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Panią Anetę Niestrawską - Wicewojewodę Wielkopolski a Gminą Golina reprezentowaną przez Pana Mirosława Durczyńskiego - Burmistrza Goliny, przy kontrasygnacie Janiny Adamczewskiej - Skarbnika Goliny. 

W uroczystym podpisaniu umowy brał udział także Minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Pan Zbigniew Hoffmann oraz Posłowie na Sejm RP Pan Zbigniew Dolata i Pan Leszek Galemba. 

Umowa została podpisana na dofinansowanie w kwocie 761 432,52 zł. Kwota ta nie przekracza 80% łącznych wydatków kwalifikowanych. 

W ramach zadania Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 190 358,13 zł. Okres realizacji zadania ustala się do 31.10.2023r . 

Gmina Golina jest już po otwarciu ofert na ww. zadanie. Po analizie dokumentów i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

 
Gmina Golina otrzymała środki na przebudowę drogi w m. Golina
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting