Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Gmina Golina po raz kolejny z unijnym dofinansowaniem!

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego uzyskało dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Burmistrz Goliny -Mirosław Durczyński wraz ze Skarbnikiem Goliny- Janiną Adamczewską dzisiaj wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na realizację niniejszej inwestycji. W obecności przedstawicieli czternastu gmin i miast województwa wielkopolskiego Burmistrz Goliny oraz Skarbnik Goliny odebrali z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego- Marka Woźniaka symboliczny czek opiewający na kwotę ponad 2 milony zł będący dofinansowaniem projektu.

Przedmiotem inwestycji będzie głęboka modernizacja energetyczna budynku szkoły związana z termomodernizacją przegród, modernizacją systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizacją systemu grzewczego, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, wymianą oświetlenia na nowe LED, wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,15 kWp.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Golina poprzez inwestycje termo modernizacyjne a co się z tym łączy: zmniejszenie emisji CO2 na terenie gminy, zmniejszenie rocznego zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy, osiągnięcie oszczędności finansowych z tytułu oszczędności w zużyciu energii, wdrażanie rozwiązań wykorzystujących OZE na terenie gminy, lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie lepszych warunków do nauki dzieci i do pracy.

Szacowana wartość projektu wynosi 2 680 837,87 zł.

Dofinansowanie z budżetu środków unijnych stanowi 77% kosztów całkowitych projektu i wynosi 2 064 068,42 zł.

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting