Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina

Burmistrz Goliny zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina.
 
Termin konsultacji: 04.01.2024 r. do 07.02.2024 r.
 
Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:
  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres golina@golina.pl.
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Golinie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 17.
  3. Spotkanie, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji i zostanie przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych i nie później niż 7 dni przed ostatnim dniem terminu. Spotkanie może zostać przeprowadzane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Informacja o terminie spotkania zostanie zamieszczona w odrębnym ogłoszeniu.
Konsultacjom społecznym podlegają:
  1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Golina.
  2. Załączniki do projektu uchwały, przedstawiające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Golina.
Ponadto można zapoznać się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Golina oraz załącznikiem zawierającym dane wyjściowe do obliczeń wskaźników.
Materiały podlegają udostępnieniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.
Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg.

Załączniki do Diagnozy ...-mapy
GPR Gmina Golina- OZ i OR
Projekt uchwały OZ i OR z uzasadnieniem
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji GPR
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting