Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2030.
 
Burmistrz Goliny, działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278), zawiadamia, że w dniu 25.04.2024.r. Rada Miejska w Golinie przyjęła Uchwałę Nr XLVIII/473/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Golina na lata 2024-2030.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań: Burmistrz Goliny, po podjęciu przez Radę Miejską w Golinie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej w Golinie do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting