Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) Burmistrz Goliny poprzez ogłoszenie zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dlaGminy Golina.
 
Konsultacje trwały od 04.01.2024 r. do 07.02.2024 r. i prowadzone były w następujących formach:
  1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres golina@golina.pl.
  2. Zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Golinie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkanie, które odbyło się w trakcie trwania konsultacji 29.01.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie.
Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina wraz z załącznikiem, tj. mapą przedstawiającą granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina.
W trakcie konsultacji społecznych można było zapoznać się również z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Golina. Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Gminy Golina i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golina, w prasie oraz zwyczajowo w sołectwach na terenie gminy.
W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęła uwaga od Radnego Rady Miejskiej w Golinie dotycząca złych granic sołectwa Radolina i zaliczenia do niej części sołectwa Sługocinek. Dokonano korekty granic na mapie.
Ponadto włączono również do obrębu 3 działkę nr 386/7 oraz poprawiono fragmentem obszaru, który był przyłączony do jednostki Kawnice, a powinien być włączony do jednostki Rosocha.

 
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Golinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegrado
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting