Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

20 marca 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni odbyła się uroczystość wręczenia promes jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, która została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wręczane promes obejmowały dofinansowania w ramach „Naboru wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność Straży Pożarnych” oraz „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Uroczystości przewodniczyła Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Pani Aleksandra Durkowska.

W obecności dostojnych gości: ministra, członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa – Pana Zbigniewa Hoffmanna, Posła na Sejm RP – Pana Witolda Czarneckiego, Posła na Sejm RP – Pana Zbigniewa Dolatę, Posła na Sejm RP – Pana Leszka Galembę, Wojewody Wielkopolskiego – Pana Michała Zielińskiego, Wicewojewody Wielkopolskiego – Pani Anety Niestrawskiej, Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Arkadiusza Przybyłę, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej –  bryg. Dariusza Matczaka, Komendantów Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Gniezna, Konina, Koła, Słupcy, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Turku i Wrześni, starostów, burmistrzów i wójtów wielkopolskich oraz oczywiście  strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów OSP, Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach i Ochotnicza Straż Pożarna w Myśliborzu otrzymały dofinansowanie na modernizację strażnic i zakup wyposażenia.

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu” polega na dociepleniu budynku oraz wymianie źródła ciepła. W ramach dofinansowanego projektu zostanie wymieniony piec, ocieplone ponad 500 m2  ścian zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu o powierzchni ponad 250 m2 . Wartość szacunkowa tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 93 tyś. zł, w tym ponad 80% stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tj. 74 900 zł, wkład własny jednostki OSP oraz dotacja z Gminy Golina wynosi prawie 18 500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach z rąk prezes Zarządu- p. Jolanty Ratajczak odebrała promesę na termomodernizację budynku oraz doposażenie jednostki. Termomodernizacja będzie polegała na dociepleniu 140 m2 ściany zewnętrznej, dociepleniu stropodachu a także wymianie drzwi zewnętrznych i 9 sztuk okien. Wartość zadania wyniesie 76 000 zł, w tym pomoc finansowa ze strony Wojewódzkiego Funduszu stanowi 73 % kosztów tj. ponad 56 000 zł. 20 000 zł to wkład własny jednostki OSP oraz dotacja z Gminy Golina.

Ponadto w ramach wczorajszej uroczystości Ochotnicza Straż Pożarna w Kawnicach otrzymała promesę na zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakup sygnalizatora bezruchu, aparatu powietrznego nadciśnieniowego, wentylatora oddymiającego, prądownicy wodnej oraz hełmów strażackich z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego i efektywniejszego zapobiegania wydarzeniom niebezpiecznym i usuwania skutków wystąpienia zjawisk naturalnych. Wartość całkowita tej inwestycji wynosi 21 400 zł z czego ponad 90% stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Powyższe działania z pewnością podniosą standard i komfort użytkowania budynków zarówno przez druhów jak i lokalną społeczność, a także przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego zapobiegania wydarzeniom niebezpiecznym i usuwania skutków wystąpienia zjawisk naturalnych.
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Komfortowe strażnice dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting