Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Nabór wniosków „Moja Elektrownia Wiatrowa”

W dniu 17.06.2024 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” realizowanego ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Program skierowany jest do odbiorców indywidualnych i ma na celu udzielenie dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z ewentualnymi magazynami energii. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i możliwy będzie do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych mocno ograniczona, bądź niemożliwa. Zastosowanie mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej pozwoli na efektywne wykorzystywanie wytworzonej energii na potrzeby własne.

Program będzie stanowił bodziec do rozwoju rynku i poszerzenia oferty w zakresie mikroelektrowni wiatrowych dla osób fizycznych. Chcielibyśmy, aby przedmiotowe wsparcie przyczyniło się do dalszego wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz pozwoliło na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej – poprzez jej magazynowanie.

Pierwszy nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Rodzaje przedsięwzięć:
•    zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowych dla potrzeb budynków mieszkalnych, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy – turbina wiatrowa o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania mikroinstalacji;
•    zakup i montaż towarzyszących magazynów energii o pojemności co najmniej 2 kWh dla ww. mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:
•    Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną mikroinstalację wiatrową o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 kW oraz nie większej niż 20 kW, lecz nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW.
•    Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, lecz nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh.

Kontakt w sprawie naboru wniosków:
mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

Informacje o programie dostępne są na dedykowanej stronie internetowej:
https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting