Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Najzdolniejsi uczniowie z gminy Golina otrzymali z Stypendia Burmistrza Goliny

W dniach 14 i 15 września 2023 roku Pan Mirosław Durczyński Burmistrz Goliny odwiedził szkoły podstawowe na terenie gminy Golina, gdzie w towarzystwie Pani Emilii Bajdek – Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Golinie, wręczył najzdolniejszym uczniom dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Burmistrza Goliny za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz za zajęcie czołowych miejsc na zawodach sportowych i turniejach w roku szkolnym 2022/2023.
Burmistrz Goliny przyznał za rok szkolny 2022/2023  jednorazowe stypendium 89 uczniom.
W tym roku wysokość stypendium wynosiła: 720 zł za osiągnięcia indywidualne i 540 zł za osiągnięcia zespołowe.

Lista wyróżnianych uczniów LINK

Przypominamy, że stypendium za bardzo dobre wyniki przyznaje się uczniom, których oceny na świadectwie szkolnym w danym roku, spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali średnią ocen na świadectwie z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2 – w klasach IV-VI szkoły podstawowej lub 5,0 – w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.
Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach może być przyznane uczniom którzy spełniają łącznie następujące kryteria: uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) lub zajęcie czołowego miejsca na zawodach sportowych: na szczeblu wojewódzkim osiągnięcie co najmniej I-X miejsca, na szczeblu ogólnopolskim osiągnięcie co najmniej I-XX miejsca lub tytuł laureata konkursu, turnieju, olimpiady o charakterze artystycznym o zasięgu krajowym oraz uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Golina.
W przypadku uzyskania przez ucznia w tym samym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcia o najwyższej randze.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom.
 
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting