Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Napisali o nas - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie: Inwestycja w komfort i efektywność energetyczną


Szkoła Podstawowa w Przyjmie istnieje od 1967 r. Od tego czasu w budynku były wykonywane tylko niewielkie prace remontowe, najczęściej dot. estetyki sal lekcyjnych, doposażenia pracowni. 


Powodem rozpoczęcia prac budowlanych dot. termomodernizacji tego budynku był stary, a w ostatnim czasie, nieczynny system grzewczy. Słaba moc pieców węglowych powodowała, że budynek był niedogrzany a tym samym uczniowie oraz osoby przebywające w szkole odczuwały dyskomfort z powodu zimna.


Za zgodą Burmistrza Goliny oraz Rady Miejskiej w Golinie w sierpniu 2021 r. Gmina Golina podpisała umowę z firmą Chartari Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby aplikowania o środki unijne.

W marcu 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją.


Z uwagi na dość długi etap oceny wniosku w sierpniu 2022 r. Gmina rozpoczęła postępowanie przetargowe, które umożliwiło wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia I etapu przedsięwzięcia, to jest wykonania niezbędnych robót budowlanych polegających na wymianie starego źródła ciepła i montażu nowych zbiorników na gaz. Firmą, która podjęła się zadania były Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak z siedzibą w Liścu Małym.

W trakcie trwania I etapu przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie Gmina uzyskała informację o pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego i dofinansowaniu niniejszego projektu.


Umowę o dofinansowanie pomiędzy przedstawicielami Gminy Golina tj. Burmistrzem- Mirosławem Durczyńskim oraz Skarbnikiem - Janiną Adamczewską podpisano 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego - Markiem Woźniakiem.

Na mocy tego kontraktu rozpoczęto przygotowania do postępowania o zamówienie publiczne II etapu zadania.

II etap przedsięwzięcia polegał na głębokiej modernizacji energetycznej budynku m.in.:

  • Termomodernizacji przegród
  • Modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Modernizacji systemu grzewczego
  • Wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła
  • Wymianie oświetlenia na nowe, typu LED
  • Wykonaniu instalacji fotowoltaicznej


Wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Zakład Usług Budowlano-Remontowych „REMBUD” z Zadwornej (gm. Tuliszków), którego właścicielem jest Dariusz Szewczyk.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej w budynku szkoły podstawowej  poprzez inwestycje termomodernizacyjne a co się z tym łączy:

  • zmniejszenie emisji CO2 na terenie gminy,
  • zmniejszenie rocznego zużycia energii  elektrycznej,
  • osiągnięcie oszczędności finansowych z tytułu oszczędności w zużyciu energii
  • a przede wszystkim  zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie lepszych warunków do nauki dzieci i do pracy.

Wartość projektu ogółem wyniosła 3 334 509,94 zł

Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 2 064 068,42 zł

Wkład własny Gminy Golina wyniósł 1 270 441,52 zł

 

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na mocy umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0065/21-00 podpisanej 20 grudnia 2022 r.

Źródło:
https://www.lm.pl/

Napisali o nas - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie: Inwestycja w komfort i efektywność energetyczną
Napisali o nas - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie: Inwestycja w komfort i efektywność energetyczną
Napisali o nas - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie: Inwestycja w komfort i efektywność energetyczną
Napisali o nas - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przyjmie: Inwestycja w komfort i efektywność energetyczną
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting