Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

OGŁOSZENIE Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Golina na lata 2022-2037 w dniach od 17.02.2023 r. do 09.03.2023 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina w godzinach urzędowania oraz na stronie Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:
https://golina.pl/golina/bip.html
Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w Urzędzie Miejskim w Golinie lub drogą poczty elektronicznej na adres a.rabiega@golina.pl do dnia 09.03.2023 r.
 
Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting