Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód

W dniu 18 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Golinie została podpisana umowa pomiędzy Gminą Golina, reprezentowaną przez Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego a Zakładem Usług Ogólbudowlanych Roma Ruszkowska reprezetnowanym przez p. Łukasza Ruszkowskiego - Pełnomocnika na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód."

Inwestycja będzie polegać na przebudowie dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem tj.ul.Orchowskiego (dł. 269 m), ul. Ogrodowa (dł. 133 m) , ul. Młodzieżowa (dł. 91 m), ul. Górnicza (dł. 118 m) oraz ul. Monte Cassino ( dł. 120m) w m. Golina na Osiedlu Zachód. Zakres prac obejmuje wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Wzdłuż jezdni zaprojektowano chodniki i opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów gruntowych i utwardzonych na zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż przedmiotowych ulic zaprojektowano wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,5m. Zakres prac obejmuje wykonanie docelowego oznakowania poziomego oraz pionowego. Odwodnienie ulic nastąpi poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Koszt inwestycji: 2.398.988,31 zł

Dofinansowanie: 2.278.799,00 zł

Wkład własny: 120.189,31 zł 

Przewidywany termin zakończenia prac: wrzesień 2023 

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting