Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Program LIFE AFTER COAL także w Gminie Golina!

Głównym celem projektu „Life After Coal” jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. 

Budżet dla Gminy Golina na realizację tego projektu to 1 200 000,00 zł. 

Czas realizacji: 2023 - 2031 

Działania, które między innymi będą realizowane w ramach projektu:
- zatrudnienie Gminnego Doradcy Klimatycznego 
- wdrożenie w gminie systemu IT do przeprowadzania diagnozy potrzeb termomodernizacyjnych i inwentaryzacji emisji z budynków 
- wykonanie ok. 1000 uproszczonych charakterystyk energetycznych budynków 
- prowadzenie doradztwa dla mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

Osiągnięcie tego celu uwarunkowane jest podjęciem takich działań, jak:
– budowa systemu zarządzania zmierzająca do neutralności klimatycznej na poziomie lokalnym i regionalnym,
– uzyskanie akceptacji społecznej,
– czynny udział społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji gospodarczej, która ukierunkowana jest na działania zeroemisyjne oraz
– standaryzacja rozwiązań i ich transfer do innych regionów w Polsce i Unii Europejskiej.

Zakłada się, że głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej. Jest to także wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.

Projekt finansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i budżetu Gminy Golina.
Program LIFE AFTER COAL także w Gminie Golina!
Program LIFE AFTER COAL także w Gminie Golina!
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting