Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Przygotowania Gminy Golina do realizacji projektu parasolowego OZE

7 grudnia 2023 r. w Sali Domu Kultury w Golinie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne ws. przygotowania do realizacji projektu parasolowego OZE obejmującego montaż:
– instalacji fotowoltaicznych i/lub
– pomp ciepła i/lub
– magazynów energii
dla mieszkańców domów jednorodzinnych z terenu Gminy Golina.

W ramach dofinansowania uzyskać można min. 70% kosztów kwalifikowalnych instalacji. Mieszkańcy sami mogą wybrać, czy skorzystają tylko z jednej instalacji np. pompy ciepła, czy z dwóch lub trzech wyżej wymienionych instalacji.
Osoby chętne do uczestnictwa będą mogły złożyć kompletną deklarację udziału w projekcie, która będzie podstawą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy technicznej oraz doboru odpowiedniej instalacji (wielkość, moc instalacji). Wzór deklaracji oraz termin naboru będzie podany w terminie późniejszym na stronie internetowej Gminy Golina. 

Aby móc złożyć deklarację udziału w projekcie, należy łącznie spełnić kilka warunków, m.in.:
- należy posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (budynkiem), w którym wykonane zostaną instalacje,
- nie posiadać zaległości (tj. wymagalnych zobowiązań) wobec Gminy Golina na dzień złożenia deklaracji oraz na dzień podpisania umowy z Gminą,
- wypełnić i złożyć kompletną deklarację udziału w projekcie.

Uczestnictwo w projekcie wiąże się dla mieszkańców z koniecznością poniesienia kosztów w wysokości od 300 do 900 zł za wykonanie przez firmę Chartari Sp. z o.o. audytu energetycznego budynku. Koszty te nie są zwracane i stanowią ryzyko własne mieszkańców.
Po zebraniu wszystkich chętnych i wykonaniu audytów energetycznych Gmina Golina złoży w imieniu uczestników wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 – działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Gmina Golina zbierze od uczestników wkład własny, ogłosi postępowanie przetargowe i wybierze Wykonawcę zgłoszonych przez Państwa instalacji. Przewidywany okres montażu instalacji to rok 2025.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się:
11.12.2023 r. – Dom Kultury w Golinie, godz. 17:00
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting