Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników w 2024 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji  2024 roku  organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

·                Chorób układu oddechowego

·                Wad i chorób układu ruchu,

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:   

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie w terminie od 02.07-22.07.2024 r.

Dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu zorganizowane zostaną w: 

Centrum  Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od  08.07-28.07.2024 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

1.             Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

2.             Wiek – dzieci urodzone w latach 2009- 2017 (7-15 lat).

3.             Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2757).

Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko - wniosek można pobrać w  Placówce Terenowej KRUS lub dostępny jest na stronie internetowej KRUS: www.gov.pl/krus

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS. Umowa zawarta z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Przewóz dzieci odbędzie się autokarem wynajętym przez Oddział Regionalny.

Do wniosku należy dołączyć obligatoryjnie wypełnioną informację o stanie zdrowia dziecka, oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny i w drodze powrotnej oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych 
od osoby, której dane dotyczą.

 W przypadku gdy dziecko leczone jest w Poradni Specjalistycznej, należy dołączyć opinię (zaświadczenie) lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. 
Do wniosku powinny być dołączone również aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza wypełniającego wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Placówki Terenowej KRUS w Koninie pod nadzorem wyznaczonego pracownika, odpowiedzialnego za bezpieczny przejazd dzieci na trasie PT- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie tel. 63 240-14-12 lub 63 240-14-18.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting