Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Wyniki badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Konińskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje mieszkańców dotyczące mobilności, w marcu przeprowadziła ankietę. Wyniki te dają wgląd w zróżnicowane wzorce podróżowania, preferencje transportowe oraz postawy wobec rozwoju infrastruktury transportowej.
 

„Rozwój zrównoważonej mobilności to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim inwestycja w jakość życia naszych mieszkańców. „- mówi Emilia Wasielewska, dyrektorka biura stowarzyszenia. 
 

Wyniki ankiety wyraźnie pokazują głęboko zakorzenioną zależność mieszkańców od transportu indywidualnego. Zdecydowana większość respondentów (72%) posiada samochód do własnej dyspozycji, co odzwierciedla dominującą rolę pojazdów prywatnych w codziennej mobilności. Szczególnie zaskakującym wydaje się fakt posiadania więcej niż jednego auta w gospodarstwie domowym, bo aż 63% respondentów potwierdziło ten fakt. 
 

Jak można było się spodziewać, różne grupy wiekowe mają różne preferencje transportowe. Młodsi, głównie udając się szkoły, preferują transport publiczny (69%) i piesze podróże (29%), podczas gdy osoby w wieku produkcyjnym przemieszczają się przede wszystkim własnym samochodem (80%). Seniorzy również często korzystają z samochodów (65%), jednak zauważalny jest wzrost wyboru pieszych podróży (26%) w celach codziennych, np. załatwianie spraw urzędowych i zakupy.
 

Opinie na temat infrastruktury pieszej, rowerowej oraz dostępności parkingów na terenie Aglomeracji Konińskiej pokazują, że istnieje potrzeba inwestycji w te obszary. 43% respondentów wskazało na potrzebę działań inwestycyjnych w lepszą jakość i dostępność infrastruktury pieszej, zaś 56% ankietowanych widzi potrzebę rozwoju bezpiecznych tras rowerowych oraz infrastruktury wspierającej rowerzystów.
 

Rekomendacje oparte na analizie wyników ankiety sugerują potrzebę zwiększenia dostępności i atrakcyjności transportu publicznego oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej. Promowanie pracy zdalnej, czy też  zachęty dla przedsiębiorstw do wspierania zrównoważonej mobilności jak i tworzenie infrastruktury przyjaznej rowerzystom mogą także przyczynić się do zmniejszenia zależności od transportu indywidualnego.
 

Działając na rzecz mobilności w Aglomeracji Konińskiej, musimy pomyśleć o wszystkim, co jest ważne dla mieszkańców ale nie możemy zapomnieć o środowisku naturalnym. Kiedy inwestujemy w drogi, ścieżki rowerowe czy promujemy inne sposoby podróżowania niż samochodem, oraz uczymy ludzi, jak mogą lepiej korzystać z tych opcji, przynosimy korzyści zarówno naszej społeczności, jak i naturze na dłuższą metę.
 

Wyniki badań posłużą Stowarzyszeniu w aktualizacji dokumentów strategicznych Aglomeracji, które mają służyć poprawie mobilności mieszkańców, pozwolić lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, pomóc w planowaniu transportu oraz koordynowaniu inwestycji na terenie Aglomeracji Konińskiej. Szczególnie, że od 2 kwietnia, gminy zrzeszone w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Konina mogą ubiegać się o środki na działania i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting