Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.


Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - AGRO UBEZPIECZENIA.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) i ochrony środowiska naturalnego.
 
Zadaniem konkursowym jest wykonaniedwuwymiarowej pracy plastycznej w dowolnej technice, w formacie A3, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.
 
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
  2. II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I do III miejsca i wyróżnieniami.
 
Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.
 
Regulamin Konkursu dostępny jest w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

Formularze zgłoszeniowe i prace konkursowe należy przekazać do oddziałów regionalnych KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).
                       
Katarzyna Rzepecka-Andrzejak
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie

Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting