Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Aktualności

Aktualności

Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

Burmistrz Goliny informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód przez komisję suszową.
 
W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, może złożyć wniosek o szacowanie szkód przez Komisję Suszową.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Golinie w terminie od 26.07.2023 r. do 11.08.2023 r.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nadal będzie złożenie indywidualnie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.
 
Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:
  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3010013/
W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 26.07.2023 r. do 11.08.2023 r. (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).  Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.
Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta)
 
Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:
  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane
 
BARDZO WAŻNE:
Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą ” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Golinie, Pani Ewa Karnafel, tel: 63 2418 095, wew. 251.                         
                     
 
 
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting