Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Projekty krajowe

Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Przyjmie

Gmina Golina uzyskała dofinansowanie na  przedsięwzięcie pn. " Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Przyjmie"  w ramach Programu Edukacja ekologiczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na mocy umowy dotacji 7773/U/400/1316/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.
Celem projektu jest budowa ścieżki przyrodniczej na terenie szkoły poprzez zakup i montaż dendrofonu, tablicy edukacyjnej „Rozpiętość skrzydeł”, montaż skoczni w dal, ławek oraz koszy na śmieci z tablicami edukacyjnymi, zakup i montaż tablic edukacyjnych  oraz tabliczek informacyjnych dla istniejących drzew i krzewów.
 
Zakupiony sprzęt wpisuje się w realizację  „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych".
Dzięki stworzeniu nowego miejsca rekreacji dla młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności  rozwijana u dzieci będzie wrażliwość ekologiczna, zostanie kształtowane poczucia harmonii ze środowiskiem  i całą przyrodą, promowane będą odnawialne źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi.
Efektem ekologicznym będzie podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej w Przyjmie oraz mieszkańców Przyjmy i Lubcza.
Budżet projektu: 58 300,00 zł
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnej w Poznaniu- 41 920,00 zł
 Wkład własny Gminy Golina- 16 380,00 zł
„Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Przyjmie  dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”
 
Budowa ścieżki ekologicznej na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Curie- Skłodowskiej w Przyjmie
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting