Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Projekty krajowe

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej


Gmina Golina uzyskała dofinansowanie na  przedsięwzięcie pn. "Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej"  w ramach Programu Edukacja ekologiczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na mocy umowy dotacji nr360/U/400/1269/2022 z dnia 18 stycznia 2023 r. 

Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej w Kawnicach w następujący sprzęt:

  • monitory interaktywne
  • laptopy
  • interaktywny model atomu
  • urządzenie do badania wody
  • miernik jakośi powietrza
  • miernik jakości gleby
  • gry planszowe
  • plansze edukacyjne na ścianę

Cele szczegółowe:

1.       Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Golina na lata 2016-2026, Cel Operacyjny 2.1 "Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych".

2.       Rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem  i całą przyrodą.

3.       Promowanie odnawialnych źródeł energii czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, ciepła Ziemi.

4.       Wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody.

5.   Umożliwienie pedagogom poszerzenia kwalifikacji w zakresie optymalnego wykorzystania zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauczania.

Przekazanie sprzętu i akcesiorów dydaktycznych odbyło się 31 marca 2023 r.

Efekty:

Efektem ekologicznym będzie podniesienie świadomości oraz wiedzy nt. zachowań ekologicznych,  funkcjonowania przyrody, ochrony przyrody wśród uczniów klas 1-8 oraz przedszkola Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach.

Budżet projektu: 50 415,60 zł

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gsopodarki Wodnej w Poznaniu- 39 870,00 zł

 Wkład własny Gminy Golina- 10 545,60 zł

„Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy dotacji numer 7675/U/400/210/2022 z dnia 30.06.2022 r.”

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kawnicach w materiały dydaktyczne służące edukacji przyrodniczej
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting