Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Projekty krajowe

Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej

Gmina Golina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na mocy umowy nr 12570/U/400/1412/2023 z dnia 20.10.2023 r. na  przedsięwzięcie związane z ochroną bioróżnorodności i świadczeniami ekosystemowymi pn. „Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej”.
Celem projektu był zakup 3 stacji uzdatniania powietrza oraz fotowoltaicznej tężni solankowej. Uzupełnienie zadania stanowią prace związane z zagospodarowaniem otoczenia/miejsc zamontowanych instalacji, poprzez zakup i nasadzenia roślin okrywowych oraz drzew i krzewów rodzimych. Stacje uzdatniania powietrza będą zlokalizowane przy Szkole Podstawowej w Golinie, Kawnicach i Radolinie. Zadaniem stacji jest redukcja zanieczyszczeń stałych, które dzięki wgłębionej filtracji w warstwach włókninowych usuwają ze strumienia zasysanego powietrza, zawieszone cząstki stałe wielkości od PN0,3, PM1p aż do PM10 oraz cząstki DEP o rozm. (poniżej <1MM), najbardziej szkodliwe dla życia, zdrowia ludzi oraz zwierząt. Szata graficzna urządzeń będzie posiadała elementy edukacyjno – informacyjne m.in.: infografiki itp. To pomocne narzędzie do przeprowadzenia lekcji dot. przeciwdziałaniom emisji zanieczyszczonego powietrza oraz zwiększenia świadomości w zakresie troski o czyste powietrze. 
Efekty ekologiczne montażu stacji i tężni: uzdatnienie i oddanie do otoczenia 8000 m3 powietrza w ciągu 1 h, oczyszczenie powietrza dla 260 osób w ciągu 1 h, usuwanie 90 % zanieczyszczeń stałych z każdego 1 m3 oczyszczonego powietrza, w tym cząstek stałych PM 0,3 do PM10 bezoapirenów, zastosowanie filtra biodegradowalnego podlegającego recyklingowi, znikomy wydatek energetyczny dla osiągnięcia uzdatnienia 1 m3 (ok. 200 W/dzień). Tężnia solankowa wyposażona w inteligentny system zarządzania energią (3 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 450W) generuje areozol solankowy tylko w czasie gdy sensory wyczują obciążenie siedzących, brak strat solanki i jej czystość- brak powrotu to wtórnego obiegu, tani koszt eksploatacji. Mgiełka lecznicza posiada wysokie stężenie jodu do 140 mg/litr i innych pierwiastków działając przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie, antywirusowo i antybakteryjnie. Instalacja wykonana z trwałych, ekologicznych materiałów (metal i drewno) posiadać będzie gniazda do ładowania telefonów (odnawialne źródła energii).
Efektem ekologicznym będzie podniesienie świadomości ekologicznej, upowszechnienie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społ. obywatelskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych społ. (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie przeciwdziałania emisjom zanieczyszczonego powietrza, ochrony bioróżnorodności i korzyści z zastosowań zielonej infrastruktury. 
Budżet projektu: 158 518,00 zł
Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 115 075,50 zł
Wkład własny Gminy Golina – 43 442,60 zł


„Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”
Innowacyjna zielona infrastruktura w Gminie Golina – zakup stacji uzdatniania powietrza i fotowoltaicznej tężni solankowej
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting