Skocz do zawartości
TEL: (63) 241-80-95EMAIL: golina@golina.pl
flaga polskiflaga angielskaDeklaracja dostępnościzmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki

Projekty krajowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przyjma, gm. Golina

Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyjma, gm. Golina ostatecznie zakończono 24 października 2023 r. Projekt zakładał przebudowę drogi o dł. 931 m mającej na względzie polepszenie warunków korzystania przez uczestników ruchu, w tym umożliwienie dojazdu do gruntów rolnych. Projektowana jezdnia przebiega po istniejącym śladzie drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, a podbudowę z kruszywa. Szerokość jezdni to 4 m. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 
Całkowity koszt zadania:  686 356,36 zł   
Kwota dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego: 320 750,00 zł
Wkład własny Gminy Golina wyniósł: 365 606,36 zł
 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przyjma, gm. Golina
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przyjma, gm. Golina
Copyright © Gmina Golina.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WR consulting